Všichni lidé jsou si rovni před zákonem.

Dobrý právník je to, co dělá rozdíl.

Odborné právní služby pro Vás

advokát JUDr. Jan Ševčík

V rámci naší právní praxe se zaměřujeme na poskytování komplexních právních služeb především obchodním společnostem působícím jak v kraji Vysočina tak i s celorepublikovou působností. Právní služby poskytujeme i společnostem z nadnárodních koncernů působícím v některých případech i v rámci celé Evropy.

Naše právní služby poskytujeme ve všech oblastech souvisejících s podnikatelskou činností těchto subjektů.
Právní služby včetně převzetí právního zastoupení poskytujeme samozřejmě fyzickým či právnickým osobám také v jiných oblastech práva.

Specializujeme se:

OBCHODNÍ PRÁVO

Obchodní právo

Poradíme vám v obchodních vztazích, zkonzultujeme smlouvy, pomůžeme vyřešit obchodní spory.

OBČANSKÉ PRÁVO

Občanské právo

Zabýváme se všemi oblastmi občanského práva – dědictvím, rozvody i ochranou spotřebitele.

TRESTNÍ PRÁVO

Trestní právo

Zajistíme vám obhajobu v trestním řízení nebo vás budeme zastupovat jako osobu poškozenou.

[fotka]

1978 – začátek právní praxe

V tomto roce ukončil advokát JUDr. Jan Ševčík studium na právnické fakultě UJEP v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V roce 1983 absolvoval advokátní zkoušky a od té doby se věnuje advokacii se zaměřením na generální praxi.

1990 Soukromá praxe

Od tohoto roku je JUDr. Jan Ševčík zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory a věnuje se soukromé právní praxi se specializací na obchodní, občanské a trestní právo.

2000 – nové milénium

Do nového milénia vstoupila právní kancelář JUDr. Jana Ševčíka s odhodláním nadále rozvíjet své dobré jméno. Upevnila svoji pozici v právních službách, zejména v oblasti obchodního a pracovního práva.