Drobečková navigace

Úvod > Právní služby

Právní služby pro firmy i jednotlivce

V advokátní kanceláři JUDr. Jan Ševčík poskytujeme právní služby na vysoké úrovni pro firmy, korporace i soukromé osoby. Opíráme se o odbornost a dlouholeté zkušenosti. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, s pečlivostí, vysokým nasazením a maximální diskrétností.

V souladu se zněním zákona č. 378/2015 Sb. je k rozhodování sporů mezi klientem a advokátem ze smlouvy o poskytování právních služeb na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora.

Služby poskytujeme v řadě právních oblastí. Detailně známe legislativu, sledujeme novelizace a aktualizace zákonů. Konkrétně se specializujeme zejména na tyto druhy práva:

Obchodní právo

Pomáháme soukromým firmám a podnikatelům obstát v obchodních vztazích, specializujeme se na právo obchodních společností. Konzultujeme smlouvy a pomáháme řešit další otázky v českém i mezinárodním právu. Obraťte se na nás, pokud řešíte například:

 • zakládání obchodních společností a družstev,
 • změny v obchodních společnostech,
 • fúze nebo převody jmění na společníka,
 • soudní spory a arbitráže,
 • zápisy a změny v obchodním rejstříku,
 • závazkové vztahy, obchodní zastoupení, tiché společenství,
 • nekalé soutěže,
 • vymáhání pohledávek.

Občanské právo

Budeme vás zastupovat v občansko-právních sporech. Pomůžeme vám zorientovat se ve smlouvách, provedeme vás procesem dědictví, poradíme vám, pokud řešíte spotřebitelský spor nebo se budete rozvádět. Jsme tu pro vás nejen v těchto záležitostech občanského práva:

 • soupis dokumentů a smluv,
 • právní služby při nákupu nebo prodeji nemovitostí,
 • advokátní úschovna,
 • vyřízení vkladu do katastru nemovitostí,
 • zastupování v občansko-právních věcech,
 • vypořádání společného jmění manželů,
 • podílové vlastnictví,
 • zástavní právo,
 • zadržovací právo,
 • zajištění závazků (dluhy, pokuty, ručení)
 • nájemní a podnájemní smlouvy,
 • kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo,
 • dědictví,
 • spotřebitelské právo,
 • ochrana osobnosti
 • a řada dalšího.

Pracovní právo

Zaměstnavatelům i zaměstnancům poskytujeme služby v oblasti pracovního práva. Zajišťujeme přípravu veškeré dokumentace a smluv i zastupování před soudy v pracovně-právních věcech. Rádi s vámi budeme otázky pracovního práva konzultovat, zejména pak:

 • pracovní smlouvy, vznik a zánik pracovního poměru,
 • ochrana před konkurenčním jednáním zaměstnanců,
 • odpovědnost za škodu v pracovně-právních vztazích,
 • kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání.

Trestní právo

Také v oblasti trestního práva vám v naší advokátní kanceláři poskytneme kvalitní a komplexní služby. Zajistíme pro vás obhajobu v trestním řízení nebo vás budeme jako poškozeného zastupovat u soudu. Konkrétně se specializujeme především na:

 • právní služby ve věcech majetkových a hospodářských trestních činů,
 • zastupování poškozeného,
 • obhajobu v trestním řízení.

Další právní služby

Záběr naší právní kanceláře je mnohem širší. Rádi vám proto poskytneme právní služby i v dalších oblastech.

Rodinné právo

Pomůžeme vám při rozvodu manželství, ve sporech o výživné nebo s úpravou poměrů k nezletilým dětem před rozvodem i po něm.

Správní právo

Budeme vás zastupovat v přestupkovém řízení nebo v řízení o správních deliktech. Pomůžeme vám ve stavebním řízení. Sepíšeme žalobu nebo kasační stížnost.

Ústavní právo

Sepíšeme pro vás ústavní stížnost. Budeme vás zastupovat v řízení před Ústavním soudem.

Sporné řízení

Pomůžeme vám při vymáhání pohledávek, s podáním žaloby, při smírném řešení sporů nebo vás budeme zastupovat v rozhodčím řízení.